gov.pl
Serwis informacyjny Porozumienia 5G
 

Zespoły robocze

W ramach Porozumienia działają następujące zespoły robocze:

  1. Zespół standardów i architektury sieci 5G;
  2. Zespół widma radiowego
  3. Zespół testów i pilotaży
  4. Zespół regulacji prawnych i współpracy (z administracją   i innymi branżami)
  5. Zespół bezpieczeństwa sieci 5G
  6. Zespół promocji sieci 5G