gov.pl
Serwis informacyjny Porozumienia 5G
 

Kontakt


Ze strony Ministerstwa Cyfryzacji (Lidera):

Grzegorz Czwordon
tel.: +48 22 2455781
e-mail: Grzegorz.Czwordon@mc.gov.pl


Ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Partnera):

Maciej Siek
tel.: +48 22 5349485
e-mail: maciej.siek@uke.gov.pl


Ze strony Instytutu Łączności - PIB (Organizatora):

Anna Kacprzak
tel.: +48 22 5128308
e-mail: 5G@itl.waw.pl