gov.pl
Serwis informacyjny Porozumienia 5G
 

Pierwsze obrady Zgromadzenia Ogólnego Porozumienia

W dniu 18.09.2017 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się pierwsze Zgromadzenie Ogólne sygnatariuszy Porozumienia. W trakcie obrad przyjęto jednogłośnie regulamin funkcjonowania Zgromadzenia Ogólnego. Następnie w jawnym głosowaniu wybrano członków Rady Porozumienia, którymi poza Ministerstwem Cyfryzacji, Instytutem Łączności – PIB i Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostali: T-Mobile, P4, Orange, Polkomtel, Netia, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, NOKIA, Ericsson, Samsung, Emitel, Networks!, Systemics-PAB. Podczas posiedzenia Rady przyjęto jej regulamin oraz ustalono, że do końca tygodnia w trybie obiegowym zostaną powołane zespoły tematyczne, które powinny rozpocząć prace merytoryczne jeszcze we wrześniu.

Załącznik:

I Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego - Prezentacja.pdf