gov.pl
Serwis informacyjny Porozumienia 5G
 

I Zgromadzenie Ogólne Porozumienia

Ministerstwo Cyfryzacji

Porządek Zgromadzenia:

  •     Ustalenie zasad funkcjonowania Zgromadzenia Ogólnego,
  •     Wybór członków Rady Porozumienia.

Po zakończeniu obrad Zgromadzenia Ogólnego odbędzie się 1 spotkanie Rady Porozumienia, na którym zostaną ustalone zasady jej funkcjonowania oraz wybrani zostaną członkowie grup roboczych.