gov.pl
Serwis informacyjny Porozumienia 5G
 

Aktualności

Nowi członkowie Porozumienia

11 czerwca 2018
Trzech nowych członków Porozumienia na rzecz Strategii "5G dla Polski". Tym samym, Porozumienie liczy już 49 członków.

Wyniki konsultacji projektu Strategii "5G dla Polski"

19 marca 2018
Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło konsultacje projektu Strategii "5G dla Polski", do której swoje uwagi zgłosiło 38 podmiotów.

Pierwsze obrady Zgromadzenia Ogólnego Porozumienia

19 września 2017
W dniu 18.09.2017 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się pierwsze Zgromadzenie Ogólne sygnatariuszy Porozumienia

I Zgromadzenie Ogólne Porozumienia

06 września 2017
W dniu 18 września w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Porozumienia, na którym ustalone zostaną zasady funkcjonowania Zgromadzenia Ogólnego oraz wybrani zostaną członkowie Rady Porozumienia. Po zakończeniu obrad Zgromadzenia Ogólnego odbędzie się spotkanie nowo wybranej Rady Porozumienia, na którym zostaną ustalone zasady jej funkcjonowania oraz wybrani zostaną członkowie grup roboczych.

Podpisanie porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski

05 września 2017
Uroczystość zawarcia Porozumienia odbyła się 29 czerwca br. Pośród sygnatariuszy Porozumienia – oprócz Ministra Cyfryzacji (Lider), Prezesa UKE (Partner) oraz Instytutu Łączności (Organizator) oraz między innymi: wszyscy operatorzy sieci mobilnych, firmy z sektora ICT, w tym dostawcy sprzętu teleinformatycznego, oraz instytucje naukowe. Łącznie Porozumienie zostało podpisane przez blisko 30 Sygnatariuszy.